Het einde van het jaar is weer in zicht. Normaal ben ik niet zo van de standaard eindejaar tips. Ik heb de voorkeur om in 1 op 1 gesprekken gedurende het jaar te kijken naar de optimalisatie van jouw financiën.  Echter met mijn situatie en werkomstandigheden is dit dit jaar toch de beste methode om jullie een beetje op de hoogte te houden van wat tips. Ik heb daarvoor gekozen de tips op te nemen die het meest passen bij mijn klantenbestand. Met wat handig zoekmachinewerk kan je nog vele extra tips vinden. Vergeet niet om die tips te bespreken met je boekhouder of accountant. Die is namelijk het best op de hoogte van jouw situatie.

Voor dit jaar kies ik ervoor om vier tips uit te lichten:

1. Denk aan je uren!

Als ondernemer heb je recht op diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek en de mogelijkheid om aan de oudedagsreserve toe te voegen. Om voor deze zaken in aanmerking te komen, moet je voldoen aan het urencriterium. In 2021 moet je dan minimaal 1.225 uur besteden aan je onderneming. Het is belangrijk dit aannemelijk te maken met een urenadministratie.

Hierop zijn twee uitzonderingen: In verband met de coronacrisis mogen ondernemers voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 ervan uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Zelfs als dat niet werkelijk het geval was. Of in het geval van zwangerschap tellen de uren die de onderneemster normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling, toch mee.

Mocht je urenregistratie nog wat ruimte hebben om aan de 1.225 uur te komen is het dus handig deze periode wat extra ruimte voor de onderneming te maken. Bijvoorbeeld door het bijwerken van je administratie of het schrijven van een investeringsplan voor 2022.

2. Optimaliseer de investeringsaftrek

Als je dit jaar meer dan 2.400 euro investeert, heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst, die afhangt van de hoogte van de aangegane investeringsverplichtingen. Het vervroegen of juist uitstellen van investeringsverplichtingen kan daarom de moeite waard zijn!

Als je milieuvriendelijk investeert, heb je mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om je investeringen uit te stellen tot 2022. Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in aanmerking komen in 2022 en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Dit wordt eind 2021 gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst. Bereid dan de investering samen met je leverancier helemaal voor en beslis in december 2021 of je nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk wilt investeren.

3.Vul dit jaar je oudedagsreserve aan

Als ondernemers voor de inkomstenbelasting kan je onder voorwaarden fiscale winstneming uitstellen door een toevoeging aan de oudedagsreserve. 9,44% van de winst, maar maximaal voor € 9.395 (cijfers 2021) mag afgetrokken worden van de winst en toegevoegd aan de oudedagsreserve. Dit bedrag mag echter niet boven het eigen vermogen uitkomen.

Let op: Om toe te voegen aan de oudedagsreserve moet je in 2021 voldoen aan het urencriterium.

Kijk ook naar het tarief waartegen de toevoeging aftrekbaar is. Als je later de oudedagsreserve moet afrekenen tegen een hoger tarief dan het tarief dat voor aftrek van de toevoeging geldt, is het beter de toevoeging achterwege te laten.

4. Bereid je voor op de peildatum in box 3

Je privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van elk jaar. Zorg daarom dat je vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit jouw eenmanszaak. Je betaalt, afhankelijk van de omvang van jouw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. Of stort juist liquiditeiten in je BV of in je eenmanszaak of samenwerkingsverband om het vermogen in box 3 te verlagen.

Dit is alleen op jou van toepassing als je box 3 vermogen de € 50.650 aantikt (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

Hopelijk heb je wat aan deze informatie gehad. Wil je meer weten of even sparren over jouw situatie? Neem dan zeker contact op!

Contact opnemen